Zákazníci

Nejdůležitější součástí e-shopu jsou zákazníci.

V této části najdete registrované i neregistrované zákazníky. Můžete je zde ručně registrovat, upravovat jejich údaje a sledovat jejich objednávky a statistiky.

Můžete také využít export a import zákazníků, například z předchozího e-shopového systému.

Přehled zákazníků

Přehled vašich zákazníků najdete v záložce Zákazníci. Pro přehlednost jsou rozděleni na Registrovaní a Neregistrovaní. Registrovaní zákazníci mají vytvořený zákaznický účet s heslem, ke kterému se mohou přihlásit, spravovat svoje údaje a sledovat objednávky.V této...

Cenové skupiny

Cenové skupiny můžete vytvářet a upravovat v záložce Zákazníci > Cenové skupiny. Pro přidání nové cenové skupiny klikněte na “Přidat cenovou skupinu”. Vyplňte: Název: váš vnitřní název pro cenovou skupinu (např. VIP zákazníci, B2B apod.) Sleva v % pro produkt:...

Registrace zákazníka

V záložce Registrace > Registrace zákazníka nastavte, do které zákaznické skupiny se mají automaticky zařadit nově registrovaní zákazníci. Jak provést ruční registraci zákazníka Pokud chcete ručně vytvořit zákaznický účet (například při objednávce po telefonu nebo...

Export emailů

Export emailů zákazníků najdete v záložce Zákazníci > Export emailů. Nyní podporujeme export pro nejčastější emailingové služby: Mailchimp, Smart Emailing a čistý XML soubor. Klikněte na logo pro export ve formátu určeném pro danou službu.