Varianty produktů můžete nastavit v záložce Produkty > Varianty.

Potřebujete u produktu vytvořit varianty jako jsou např. velikost, obsah, příchuť aj.?
Vytvářejte varianty produktů jednoduše pomocí našich editovatelných šablon.

Nejdříve vytvořte novou hlavní skupinu variant (pojmenujte ji ideálně podle kategorie produktů u kterých budete vytvářet varianty, např. trička a následně přidejte do každé šablony hlavní parametr (např. velikost) a k němu hodnoty (S, M, L, XL, aj.).

Nastavení variant produktů na e-shopu

Vytvoření variant produktů

Nyní můžete pomocí předdefinovaných variant vytvářet varianty jednotlivých produktů.

Přejděte do záložky Produkty > Produkty. Najděte produkt, ke kterému chcete vytvořit varianty a klikněte na Další akce > Varianty.

Vytvoření variant produktu

Vyberte šablonu variant, kterou jste si vytvořili v předchozím kroku (např. trička).

Zaškrtněte, ze kterých parametrů a hodnot chcete vytvořit varianty a klikněte na ”Vytvořit”.

V našem ukázkovém případu se vytvoří všechny barvy ve všech velikostech – celkem tedy 12 variant produktu.

Volba kombinace variant produktu

Nastavení zobrazení variant na e-shopu

Způsob zobrazení variant můžete nastavit v Nastavení produktů.

Pro jednotlivé varianty produktů si nyní můžete nastavit Filtry, pomocí kterých se zákazník lépe orientuje ve vaší nabídce. Více v kapitole Filtry.