E-shop, internetový obchod, elektronický obchod. To jsou různé názvy pro jedinou věc – webovou aplikaci pro zprostředkování obchodních transakcí přes internet.

Základem e-shopu jsou dvě části:

  1. Zákaznická část – veřejná část, kterou vidí zákazník. V základu obsahuje produkty seřazené v kategoriích a stránky nákupního procesu, pomocí kterých zákazníci vytváří objednávky.
  2. Administrační část – neveřejná část přístupná pouze vám nebo pověřeným osobám. Zahrnuje mnoho funkcí, zejména možnost spravovat katalog produktů, objednávky a další nastavení.

Dnešní e-shopy již obsahují mnohem více, např. pokladní a skladový systém, platební brány, vystavují faktury a komunikují se zákazníkem v určité míře automaticky.

E-shopové systémy

Pokud se rozhodnete pro vlastní e-shop, máte v zásadě 3 možnosti:

  1. Tzv. krabicové systémy, např. Woocommerce, Prestashop či Opencart. Tato kategorie systémů se vyznačuje nižšími počátečními náklady na úkor vysoké časové náročnosti, alespoň z počátku. Tato hotová řešení si můžete přizpůsobit svým potřebám dokoupením funkcí (modulů), které si můžete nainstalovat a nastavit sami, což často vyžaduje určité technické znalosti. Instalací ale práce na systému nekončí. Budete totiž často řešit aktualizace, testovat jejich funkčnost a řešit případné chyby či konflikty funkcí.
  2. E-shop na míru. V případě, že máte speciální nároky nebo plánujete e-shop provozovat dlouhodobě a váš rozpočet to dovoluje, nejspíše budete uvažovat o kompletním řešení e-shopu na míru. Tato varianta umožňuje vymyslet si téměř cokoliv. Počáteční investice ale pravděpodobně přesáhne vyšší statisíce korun. Naopak nevýhodou těchto řešení je téměř nutnost následných investic, kdy budete zpracovatelské firmě platit za aktualizace a vývoj nových modulů.
  3. Třetí skupinou jsou e-shopy na pronájem. Mezi hlavní výhody těchto systémů patří nízké počáteční náklady, fixní cena za pronájem, ale především neustálý vývoj a aktualizace funkcí, které většinou nemusíte platit zvlášť. Vývojáři je totiž integrují do jádra systému automaticky a bývají i dobře otestované.

Podrobné informace o e-shopovém systému Kicero se dočtete v následující kapitole.