Globální nastavení pro zákazníky najdete v záložce Nastavení > Zákazníci.

Ruční schvalování registrace: každá registrace zákazníka musí být nejdříve ručně schválena administrátorem. K tomu si můžete nastavit emailovou adresu, na kterou Vám budou chodit upozornění při každé nové registraci zákazníka.

Zaslat notifikaci o nové registraci zákazníka na Váš e-mail: Zapněte, pokud si přejete dostávat emailové upozornění na každou registraci nového zákazníka klasickou cestou (bez schválení administrátora).

Povolit registraci při objednávce: Doplní zákazníkovi možnost registrovat se při objednávce. Zobrazí zaškrtávací pole při vyplňování osobních údajů.

Registrace zákazníka při objednávce

Šablona pro e-mail o registraci při objednávce: Zde můžete upravit podobu emailu, který se automaticky odesílá zákazníkům, jenž se zaregistrovali při objednávce. Můžete použít proměnné v hranatých závorkách (např. [name] vloží křestní jméno zákazníka).

Nastavení - zákazníci