Globální nastavení šablony najdete v záložce Šablona > Nastavení.

Projděte a nastavte jednotlivé možnosti.

Hlavička

Typ hlavního menu:

  • Klasické – do hlavního menu se vkládají odkazy, které vytvoříte, viz kapitola Hlavní menu.
  • Kategorie – do hlavního menu se automaticky přidávají všechny kategorie produktů, bez možnosti vkládat své vlastní odkazy.

Nastavení hlavní stránky

Zde můžete zapnout / vypnout jednotlivé prvky hlavní strany, např.

Nastavení košíku

Vyberte typ košíku (nákupního procesu):

  • Klasický – výchozí 4-krokový košík (Nákupní košík, Osobní údaje, Shrnutí, Potvrzení)
  • Jednokrokový – obsah košíku a osobní údaje zadává zákazník na jedné stránce.

Nastavení bannerů

Nastavte rychlost slideru (posuvník bannerů na hlavní straně) v sekundách (defaultně 5s), případně vypněte automatickou animaci slideru.

Nastavení zobrazení kategorií

Nastavte, jakým způsobem se bude zobrazovat detail kategorie na vašem eshopu. Opět můžete vypínat a zapínat jednotlivé funkce a prvky.

Filtrování

Můžete si vybrat, zda chcete zobrazit filtraci produktů nahoře (nad výpisem produktů) nebo v bočním panelu.

Dále lze zapnout / vypnout jednotlivé prvky – např. popis kategorie, obrázek či nejprodávanější produkty.

Zobrazovat subkategorie jako:

Vyberte způsob zobrazování subkategorií:

  • Bloky – název subkategorie s náhledovým obrázkem subkategorie
  • Text – pouze textový název subkategorie
Globální nastavení šablony e-shopu

Nastavení detailu produktu

Nastavte, jakým způsobem se bude zobrazovat stránka detailu produktu na vašem eshopu.

Zde můžete vypnout / zapnout jednotlivé funkce a prvky.

Pojmenování záložek v detailu produktu (nový nadpis)

Můžete nastavit vlastní názvy záložek produktu, kterými nahradíte výchozí názvy (Popis produktu, Technické parametry, Dotaz na produkt). Pokročilé možnosti záložek produktů najdete v kapitole Záložky produktu.

Nastavení šablony detailu produktu