Základní nastavení objednávek naleznete v záložce Hlavní stránka > Nastavení objednávek.

E-maily

Zde můžete nastavit adresy emailů, na které má chodit informaci o nové objednávce na e-shopu. Můžete zadat až dvě emailové adresy.

Můžete také vypnout přidávání variabilního symbolu do předmětu emailu, pokud je to pro Vás přehlednější.

Nastavení objednávky - emaily

E-mailová šablona

Vyberte, která šablonu emailu s potvrzením objednávky se má zákazníkovi odesílat.

Defaultní

Šablona emailu default

Šablona – ceny bez vyčíslení s DPH

Šablona emailu - ceny bez vyčíslení DPH

Šablona – ceny s vyčíslením DPH

Šablona emailu - ceny s vyčíslením DPH

Přílohy

Soubory které se budou zasílat v příloze přijetí objednávky (nejčastěji obchodní podmínky, odstoupení od smlouvy aj.).

Při prodeji koncovým zákazníkům musíte ze zákona přikládat obchodní podmínky (ideálně v pdf) a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Můžete nahrát a vložit až 4 přílohy.

Nastavení emailů - přílohy

Globální nastavení doprav a plateb

Nastavení hranice pro dopravu zdarma: Zadejte částku v celých korunách. Pokud nevyplníte, nebude se doprava zdarma používat.

Nastavení hranice pro platbu zdarma: Zadejte částku v celých korunách. Pokud nevyplníte, nebude se platba zdarma používat.

Globální nastavení dopravy a platby platí pro všechny dopravce. Můžete nastavit různé hranice pro jednotlivé dopravce a způsoby platby v záložce Doprava a platby.

Dopravy pro krajinu doručení: Zapne možnost omezit způsoby dopravy pouze na konkrétní země, pokud odesíláte objednávky do více zemí různými dopravci.

Minimální výše nákupu: Zde můžete nastavit minimální hodnotu objednávky v celých korunách. Pokud bude hodnota zboží v košíku menší, zákazníkovi nebude umožněno objednávku dokončit.

Nákup položek dle skladovosti: Zvolte jednu z možností.

  • Nákup do mínusu: Můžete globálně zapnout možnost objednat položky, které nejsou skladem. V tomto případě doporučujeme u produktů uvádět přesný stav skladu pro správné informování zákazníka.
  • Povolit nákup maximálně tolika ks, kolik je skladem: Tato možnost nepovolí vložit do košíku více kusů, než je skladem
nastaveni-objednavek-dopravy-platby

Košík a shrnutí

Shrnutí: Můžete zapnout požadavek na zadání věku v průběhu objednávky.

Náš tip: Pokud vyžadujete věk zákazníka, nezapomeňte tento údaj vyjmenovat ve Vašich Zásadách pro ochranu osobních údajů.

Košík: Zobrazit souhlas s obchodními podmínkami v košíku. Tato možnost přidá zaškrtávací pole pro souhlas s obchodními podmínkami již do košíku. Standardně je až v posledním kroku objednávky, což je ve většině případů vyhovující.

Nastavení objednávek - košík a shrnutí

Administrace

Přehled objednávek: Zde můžete zapnout graf v přehledu. Ten se nachází pod výpisem objednávek v záložce Objednávky. Vidíte v něm, kolik objednávek je v jakém stavu a historický vývoj těchto stavů.

Stavy: Zaškrtněte, pokud chcete zákazníkovi automaticky odesílat emaily při změně stavu objednávky. Pokud chcete toto nastavení změnit pouze pro konkrétní stav objednávky, můžete to udělat v záložce Objednávky > Stavy objednávek.

Předvolený stav po přijetí objednávky: Zvolte, jaký stav se má objednávce automaticky přiřadit při jejím vytvoření.

Nastavení objednávek - Administrace

Storno objednávky

V případě že máte zákazníky, kteří opakovaně ruší nebo vracejí své objednávky bez důvodu, náš e-shop Vám poskytuje možnost automatického zrušení objednávky. Při zapnutí této možnosti nastavte:

  • Stav, který se má sledovat (např. Nepřevzato)
  • Kolikrát se musí u jednotlivého zákazníka tento stav objevit (např. 2, pokud 2x po sobě nepřevzal objednávku)
  • Stav, který se automaticky přiřadí stornovaným objednávkám (např. Neodesílat)
nastaveni-objednavek-storno-objednavky

Zákazníci

Historie objednávky: Umožněte zákazníkům sledovat historii a stav svých objednávek v zákaznickém účtu.

Storno objednávky zákazníkem: Povolit zákazníkovi ručně stornovat objednávku. K tomu zvolte, jaký stav se má stornované objednávce automaticky přiřadit.

Nastavení objednávek - Zákazníci

Nedokončené nákupy

Zde můžete upravit podobu emailu, který zákazníkům můžete odesílat v případě, že mají zboží v košíku, ale nedokončí objednávku.

Vložte text ”[cart]” na místo, kam se má automaticky vkládat obsah košíku.

Přehled nedokončených nákupů najdete v záložce Objednávky > Nedokončený nákup.

Nastavení objednávek - nedokončené nákupy