Nastavení základních údajů o vaší firmě najdete v záložce Fakturace a nastavení > Fakturační nastavení.

Informace vyplněné v této záložce se automaticky zobrazují na více místech vašeho e-shopu, např.: hlavička webu, faktury, kontaktní stránka či patička emailů.

Vyplňte především: vaši fakturační adresu, fakturační údaje (IČ, DIČ, Název firmy), kontaktní a bankovní údaje.

Nastavení firmy

Provozovatel e-shopu

Další nastavení vaší firmy najdete v záložce Fakturace a nastavení > Provozovatel e-shopu. Opět se používá automaticky na některých místech v šabloně.

Nastavení provozovatele e-shopu