SEO  & obsahová strategie

SEO a obsahová strategie přímo ovlivňuje Vaši návštěvnost i  Vaše prodeje

SEO je naši hlavní specializací a největším koníčkem. Kvalitní SEO je naší prioritou, posláním a misí – žijeme pro SEO. Máme výborné výsledky a reference, o které se s Vámi rádi podělíme.

co je to SEO?

Optimalizace pro vyhledávače (SEO – search engine optimalization) je pojem, kterým se dnes ohání mnoho laických agentur nebo firem a jejich interpretace a „dělání SEO“ se v mnoha případech zásadně liší od jeho skutečného významu a mnohdy se mění v téměř zbytečnou práci, či honbu klienta za tím, být první ve vyhledávačích na jedno, často velmi obecné klíčové slovo.

Vyhledávače, jakými jsou např. Seznam, Yandex nebo Google využívají obrovské množství svých vlastních parametrů a robotů, pro řazení internetových stránek, které podle jejich posouzení odpovídají nejlépe zadaným dotazům uživatele a nabízejí je ve fulltextových výsledcích. Tyto parametry a jejich důležitost pro vyhledávače se neustále mění a vyvíjí, stejně jako uživatelská zkušenost a rozvoj internetu. V dnešní době je nejdůležitější, aby fulltextové vyhledávače nabízely jen ty nejrelevantnější odkazy. 

google

 

Jak uživatelé vyhledávají ve fulltextu?

Stejně tak, jako se vyvíjí výpočetní technika,internet a vyhledávače, vyvíjí se také způsob a systém, jak v dnešní době lidé na internetu vyhledávají. Stále více lidí získává více a více zkušeností v oblasti fulltextového vyhledávání a přechází od krátkých a obecných jednoslovných výrazů (např. Boty), na přesnější a relevantnější vyhledávací dotazy, za použití dvou až čtyř klíčových slov a díky tomu získávají relevantnější výsledky a nacházejí lépe, to co hledají.

„Long-tail“ klíčová slova

Každý obor obchodní činnosti se dá vystihnout buď několika málo krátkými obecnými slovy, anebo stovky detailně zaměřenými víceslovnými výrazy. Při efektivní práci s internetovým marketingem je nesmírně důležité, se zaměřit na tato tzv. long-tail klíčová slova, díky kterým je možné na internetu zachytit mnohem více uživatelů, než když se snažíme být vidět pouze na obecná klíčová slova s menší důležitostí pro samotné uživatele.

Co dokáže ovlivnit správní optimalizace (SEO)?

Pomocí kvalitní SEO je možné ovlivňovat výsledky přirozeného vyhledávání – fulltext a dosáhnout tak předních pozic.

Jendou nahoře, jednou dole

Pro SEO platí nejvíce rčení „jednou jsi dole, jednou nahoře“. Díky velkému množství parametrů, které vyhledávače vyhodnocují, různě mění a upřednostňují, běžně se stává, že se internetové stránky v průběhu času ve fulltextu posunují směrem nahoru i dolů. Někdy i každý den. Proces těchto změn se nazývá Google Dance a tento proces je naprosto přirozený, nikdo jej nedokáže obejít, či přelstít. Pokud se to přeci jen někomu podaří pomocí např. black hat SEO technik nebo jiných nekalých praktik, dojde po objevení těchto technik ze stran vyhledávačů k sankcím, které mohou vést až k absolutnímu smazání stránek klienta ve vyhledávacích výsledcích.

Naše agentura Vám dokáže zajistit to, že výkyvy nebudou příliš dramatické a že na změnu systémů řízení stránek ve vyhledávačích reagujeme vždy velmi rychle, abychom stránky našich klientů vhodným způsobem upravili, či přeprogramovali tak, aby byly tyto výkyvy co nejmenší a pro klienty, pokud možno, co nejméně znatelné a co nejdříve dosáhli předních pozic.