Export emailů zákazníků najdete v záložce Zákazníci > Export emailů.

Nyní podporujeme export pro nejčastější emailingové služby: Mailchimp, Smart Emailing a čistý XML soubor.

Klikněte na logo pro export ve formátu určeném pro danou službu.

Export emailů zákazníků