Přidávat nové články můžete v záložce Obsah > Články.

V přehledu článků můžete přidávat, mazat, vypínat a provádět rychlé úpravy u existujících článků.

Přehled článků na e-shopu

Přidání nového článku

Nový článek na e-shop můžete přidat kliknutím na “Přidat článek”.

Vyplňte:

 • Název – Název vašeho nového článku
 • URL – můžete nastavit vlastní URL adresu (vše za prvním / bez www a domény). Pokud necháte pole prázdné, adresa se vygeneruje automaticky z názvu.
 • Úvod – krátký text článku (perex), který se zobrazí ve výpisu článků.
 • Obsah – text vašeho článku. Pomocí editoru můžete text formátovat, vložit obrázky, videa, tabulky a další obsah.
 • SEO nastavení – můžete vyplnit titulek, popis a pokyny pro roboty. Podrobný popis SEO nastavení najdete v kapitole SEO dalších stránek.
 • Kategorie – Kategorie článku. Přidávání kategorií je popsáno níže v této kapitole.
 • Štítky – štítky pro další třídění článků. Přidávání štítků je popsáno níže v této kapitole.
 • Další nastavení – můžete zapnout možnost přidávání komentářů k článků, uvedení data vydání a autora článku. Zaškrtnutím “Publikovaný” článek zveřejníte.
 • Obrázek – úvodní obrázek článku, který se zobrazí v seznamu článků. Doporučujeme používat stejnou velikost obrázků pro všechny články.

Kategorie článků

Kategorie článků můžete spravovat v záložce Obsah > Kategorie článků.

Kategorii můžete přidat kliknutím na “Přidat kategorii”.

Vyplňte:

 • Název – Název vaší kategorie. URL je vygenerována automaticky podle názvu.
 • Popis – Popis kategorie, který se zobrazí na stránce kategorie článků.
 • Obrázek – hlavní obrázek kategorie. Doporučujeme použít stejnou velikost jako pro obrázky článků.

Štítky

Štítky článků můžete spravovat v záložce Obsah > Štítky.

Štítek můžete přidat kliknutím na “Přidat štítek”. Zde stačí vyplnit pouze název. Vytvořené štítky poté můžete přidávat k vašim článkům. Štítky se používají pro další třídění článků podle témat.

Články jsou silným nástrojem pro přidávání obsahu na váš e-shop. Mohou být užitečným zdrojem informací pro vaše zákazníky, ale také posílit vaše SEO.